Doroczna Adoracja
piątek, 31 października 2014 09:29

PORZĄDEK DOROCZNEJ ADORACJI

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

czwartek 06.11.2014


 

8:oo Godzinki, Msza św. i rozpoczęcie adoracji

 

9:oo – 10:oo ul. Sądecka, ul. Wiśnicka, ul. Wiśniowa

 

10:oo – 10:3o dzieci przedszkolne

 

10:3o – 11:3o ul. Warszawska, ul. Nowy Świat, ul.  Górna

 

11:3o – 12:3o ul. Wiedeńska, ul. Jesionowa

 

12:3o – 13:3o ul. Floriańska, ul. Zielna

 

13:3o – 14:3o ul. Torowa, ul. Kamionka, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa

 

14:3o – 15:3o ul. ks. Mazurkiewicza, ul. Strażacka

 

15:3o – 16:3o ul. M. Konopnickiej, ul. Kasprowicza

 

16:3o – 17:oo dzieci szkolne

 

17:oo Różaniec za zmarłych i Msza Święta

 
KOMUNIKAT O DIECEZJALNYM MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY
sobota, 04 października 2014 10:38

Drodzy Diecezjanie!

W przyszłą niedzielę, tj. 12 października, będziemy przeżywać Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II - Świętymi bądźcie”. W tym dniu, jako wspólnota Kościoła tarnowskiego, zgromadzimy się w Dębicy na VI Diecezjalnym Marszu dla Życia i Rodziny. Po wspólnej Eucharystii, którą będziemy celebrować o godz. 11.00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, przejdziemy ulicami miasta, by wyrazić Bogu wdzięczność za dar naszych rodzin i każdego przyjętego w nich życia.    Będziemy także modlić się w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który w Rzymie podejmie refleksję nad wzywaniami duszpasterskimi wobec rodzin.  
Gorąco zapraszam Was do Dębicy, do wspólnej modlitwy za rodziny oraz wspólnotowego wyrażenia naszego wsparcia dla rodziny i każdego ludzkiego życia.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 
Komunikat o Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym
sobota, 04 października 2014 10:37

Drodzy Diecezjanie!

Gorąco zapraszam Was do uczestniczenia w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym, które od pierwszej niedzieli października rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. Przez kolejne semestry, w ramach wykładów zostaną przybliżone słuchaczom poszczególne części Wyznania wiary.
Serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego rodzaju spotkaniach, aby zapisali się drogą listowną lub elektroniczną. Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 14.30, a także powtarzane w poniedziałki po wiadomościach o godz. 20.00.
Szczegółowe informacje o działalności Studium Biblijnego oraz materiały związane z tematyką prowadzonych wykładów, można znaleźć na stronie internetowej Diecezji Tarnowskiej, stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz na afiszach, które zostaną rozesłane do każdej parafii.
Drodzy Diecezjanie! Zachęcam Was do skorzystania z tej niezwykle cennej oferty, także jako swoistej formy katechezy dla dorosłych. Głębsze poznawanie poszczególnych fragmentów katolickiego Credo z pewnością zbliży Was do Chrystusa oraz pomoże świadomie i dojrzale przeżywać rzeczywistość wyznawanej wiary.
Wszystkim Słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego życzę wytrwałości oraz niegasnącego entuzjazmu w pogłębianiu swej wiary.

W tym duchu udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa!

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II
sobota, 02 sierpnia 2014 11:07

Peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Jana Pawła II to dla naszej parafii szczególne przeżycie i wielkie wyzwanie. Dla ludzi wierzących to przypomnienie o tym, że każdy człowiek musi kierować się miłosierdziem na co dzień, umieć wybaczać, kochać i służyć. Dla osób które nie są religijne, przypomnienie o miłosierdziu to wskazówka jak być dobrym, szlachetnym człowiekiem.

 

Pięć dni ‑ tyle trwały radosne przeżycia związane z nawiedzeniem parafii NMP Wniebowziętej w Jasieniu obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Czas nawiedzenia poprzedzony został triduum, które poprowadził ks. dr hab. Piotr Łabuda, znany i ceniony biblista, wykładowca UPJPII w Krakowie i Tarnowie, były wikariusz Jasienia.

 

Sam dzień nawiedzenia zgromadził licznie parafian Jasienia przy miejscowej świątyni. Po uroczystym powitaniu obrazu Mszę świętą na rozpoczęcie nawiedzenia celebrował wraz z kapłanami dekanatu brzeskiego bp. Jan Piotrowski. Od jej zakończenia przez cały wieczór i noc trwała modlitwa parafialnych grup i mieszkańców parafii. Czuwanie podjęły P.O. Akcji Katolickiej, grupa modlitewna św. O. Pio, róże różańcowe, młodzież, gimnazjaliści i dzieci, którzy poprowadzili „Drogę Światła”. W czasie czuwania nocnego była to również modlitwa w osobistych intencjach, które złożyli nasi parafianie, prosząc o miłosierdzie. Tradycyjnie odbyła się również Msza święta o powołania do służby Bożej, którą sprawowali kapłani rodacy i księża pracujący w parafii. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił rodak Jasienia ks. prałat Józef Babicz. W ciągu dnia szczególną modlitwą objęliśmy osoby starsze i chore, a w godzinie miłosierdzia prosiliśmy o łaskę duchowej odnowy parafii oraz zawierzyliśmy ją Bożemu Miłosierdziu. Mamy nadzieję, że zarówno przygotowanie duchowe, jak i sam dzień nawiedzenia będzie zachętą do głębszego przeżywania Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i Eucharystii.

 

W naszym życiu jest wiele spraw i sytuacji, które od nas nie zależą, lub na które nasz wpływ jest bardzo nikły. Nie mamy wpływu na kataklizmy nieokiełznanej przyrody. Niekiedy dotyka nas krzywdząca ręka drugiego człowieka. Zaskakują nas nieszczęścia życiowe, nieuleczalne choroby, niespodziewana śmierć bliskich. Wszystko to uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy Bożego zmiłowania. Ale w naszym życiu jest też wiele spraw i sytuacji, które od nas zależą. Od nas i tylko od nas zależy czy przez nasze dzieła w ten świat wchodzi więcej dobra czy zła. Od nas zależy czy potrafimy się przełamać i wyciągnąć rękę do człowieka, z którym coś w życiu nas powaśniło. Od nas zależy czy zdobędziemy się na duchowy wysiłek, by uklęknąć przy konfesjonale, wyznać grzechy, podjąć pokutę i swoje życie pchnąć na nowe tory, bardziej złączone z Bogiem. I w tym wszystkim co od nas zależy – paradoksalnie ‑ tak samo, a może bardziej nawet potrzebujemy Bożego Miłosierdzia, przemieniającej i umacniającej łaski.

 

Miniony czas i jego doświadczenie już są bogactwem, które zapisało się w naszych sercach. Ale pozostaje zadanie: jak to bogactwo uchronić przed zapomnieniem, jak utrwalić w konkretnych działaniach na polu modlitwy i miłosierdzia. Wielbimy naszego Boga za te dni i z pokorą prosimy, by błogosławił dalszy trud, przez który pragniemy wejść do grona tych, którzy rozpoznali piękno miłosierdzia i mu służą. Z wiarą polecamy się wstawiennictwu św. Faustyny i św. Jana Pawła II i powtarzamy „Jezu ufam Tobie”.

 

Galeria zdjęć

 
Komunikat Biskupa Tarnowskiego
piątek, 20 czerwca 2014 10:24

„Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego” (św. Jan Maria Vianney)

Drodzy Diecezjanie!
Przeżywając Oktawę uroczystości Bożego Ciała uświadamiamy sobie nierozerwalny związek jaki istnieje pomiędzy Eucharystią, a kapłaństwem służebnym w Kościele. To kapłaństwo jest i musi zawsze być wierną służbą wobec Jezusa Eucharystycznego. Nie ma bowiem Ofiary Eucharystycznej bez posługi kapłana, ale równocześnie nie ma prawdziwego kapłaństwa bez całkowitego oddania kapłańskiego serca jedynej Miłości, którą jest sam Jezus.
Dlatego od prawie 20 lat z inicjatywy św. Jana Pawła II obchodzimy w Kościele Powszechnym Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa, który w większości diecezji – w Polsce i na świecie - związany jest z uroczystością Najświętszego Serca Jezusowego. Pragniemy zatem w tym roku w tę piękną uroczystość modlić się jako wspólnota diecezjalna za wszystkich kapłanów pracujących i pochodzących z naszej diecezji o ich uświęcenie. W sposób szczególny polecamy Sercu Jezusowemu 31 nowo wyświęconych prezbiterów, którzy już niedługo rozpoczną swoją kapłańską posługę w pierwszej w ich życiu parafii. Pamiętamy zawsze o wszystkich kapłanach pracujących na misjach i w wielu krajach w Europie i na innych kontynentach wśród naszej Polonii. Otaczamy serdeczną modlitwą wszystkich naszych duszpasterzy, także tych którzy przeszli już na kapłańską emeryturę doświadczając nierzadko krzyża cierpienia. Wyjątkowym darem modlitwy obejmujemy tych naszych Braci, którzy przeżywają trudności duchowe lub zagubili się na drodze realizacji swojego kapłańskiego powołania.
W tym roku uroczystość Serca Jezusowego jest równocześnie ostatnim dniem nauki w szkole. Pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom, w tym także kapłanom, za podjęty trud wychowawczy. Naszym dzieciom i młodzieży chcemy życzyć, aby rozpoczynające się wakacje przyniosły im nie tylko wiele radości z udanego wypoczynku, ale także pomogły jeszcze bardziej umocnić więź z Panem Bogiem i ich bliskimi w wolnym od nauki czasie.
Na owocną modlitwę za wszystkich kapłanów w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego oraz na całe wakacje z serca Wam błogosławię: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.


† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 
Życzenia Wielkanocne
sobota, 19 kwietnia 2014 10:01

Symboliczny krzyż i grób Zbawiciela są jakby na wyciągnięcie ręki. Mamy je w naszej świątyni. I choć nie jest to jerozolimska Golgota ani historyczny Boży Grób, to głoszą tę samą prawdę: Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał… radujmy się! Alleluja! Niech ta prawda nie będzie tylko „wspomnieniem” tego, co się kiedyś wydarzyło, lecz niech wypełnia naszą codzienność i całe nasze życie blaskiem wielkanocnego poranka. Z darem modlitwy przy ołtarzu stanowiącym sakramentalną Kalwarię i chwalebny grób naszego Zbawiciela, wszystkim P.T. Parafianom i Gościom życzymy błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 
Adoracja
sobota, 05 kwietnia 2014 13:05

TRIDUUM SACRUM 2014

PORZĄDEK ADORACJI

Wielki Czwartek (Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22.oo)

Wielki Piątek (Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy)

6.oo – Godzinki o Męce Pańskiej i adoracja prywatna w ciszy

10.oo – Droga Krzyżowa dla dzieci szkolnych

11.oo – ul. Torowa, ul. Kamionka, ul. Kasprowicza i ul. Klonowa

12.oo ul. Kasztanowa, ul. Warszawska, ul. Jesionowa

13.oo ul. Marii Konopnickiej

14.oo ul. Floriańska

15.oo ul. Wiśnicka, ul. Wiśniowa, ul. Sądecka

16.oo – gromadzący się na nabożeństwo

Wielki Piątek (Adoracja Pana Jezusa w Grobie)

21.oo – P.O. Akcji Katolickiej

22.oo – młodzież

23.oo – Droga Krzyżowa

Wielka Sobota

Święcenie pokarmów co godzinę od 8.oo do 12.oo oraz o godz. 14.oo

7.3o – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny Adoracja prywatna w ciszy

9.ooul. Strażacka, ul. Zielna

10.oo – dzieci przedszkolne

11.oo – dzieci szkolne

12.oo – adoracja prywatna w ciszy

13.oo – osoby starsze i chorzy (prowadzi P.O. Caritas)

14.oo ul. Wiedeńska

15.ooul. Nowy Świat i ul. Górna

16.oogrupa modlitewna św. O. Pio

17.oo – młodzież

18.ooul. ks. Mazurkiewicza

19.oo – gromadzący się na nabożeństwo

 
Rekolekcje wielkopostne 2014
piątek, 28 marca 2014 10:36

Program rekolekcji wielkopostnych 2014

 

Piątek (4.04) – rozpoczęcie rekolekcji

17.3o Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką dla wszystkich


Sobota (5.04)

8.oo Msza św. z nauką dla wszystkich

11.oo Nabożeństwo dla chorych i osób w podeszłym wieku (wcześniej możliwość spowiedzi dla nich)

13.oo Odwiedziny chorych pozostających w domach

17.oo Msza św. z nauką dla wszystkich

18.oo Nauka dla młodzieży


V Niedziela Wielkiego Postu (6.04)

7.oo Msza św. z nauką stanową dla matek

8.3o Msza św. z nauką dla młodzieży

10.oo Msza św. z nauką dla dzieci

12.oo Msza św. z nauką stanowa dla ojców

15.3o Droga Krzyżowa (prowadzi P.O. Akcji Katolickiej)

16.oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.


Poniedziałek (7.04)

9.oo Msza św. z nauką dla wszystkich

10.oo – 12.oo spowiedź

17.oo – 18.oo spowiedź

18.oo Msza św. z nauką dla wszystkich

19.oo – 20.oo spowiedź


Wtorek (8.04) – zakończenie rekolekcji

8.oo Msza św. z nauką dla wszystkich

18.oo Msza św. z nauką dla wszystkich

 
Przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży
piątek, 14 marca 2014 14:04

 
Święta Bożego Narodzenia
sobota, 21 grudnia 2013 15:10

„Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem” (Łk 2,10‑11).

Przeżywamy liturgiczne wspomnienie tego wielkiego wydarzenia, które zmieniło historię świata i człowieka. Boże Narodzenie jest darem i wezwaniem. Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić, czyli dać nam udział Królestwie Bożym.

Św. Mateusz pisze ogólnie, że „gwiazda zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię” (Mt 2,9), zaś u św. Łukasza mamy bardziej precyzyjne określenie miejsca: izba, w której był żłób. Łukaszowe stwierdzenie: „położyła [Go] w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu” (Łk 2,7) nie oznacza niegościnności mieszkańców Betlejem, jak często myślimy. Święta Rodzina wybrała na czas rozwiązania miejsce odosobnione, ale stanowiące prawdopodobnie część domu. Również dzisiaj liczne domy w Palestynie budowane są nad grotami, które stanowią jakby zaplecze głównej izby. Grota mogła również służyć za stajnię, stąd obecność żłobu. Jest zrozumiałe, że „mieszkanie”, a raczej główna izba gościnnego domu, biorąc pod uwagę toczące się zwykłe życie, nie stwarzała wygodnych warunków dla mającej rodzić Matki oraz jej mieszkańców.

Ta święta Grota jest w tym szczególnym czasie zaproszeniem do wniknięcia w istotę naszej wiary. Wielu oczekuje, by tajemnica Narodzenia Pańskiego dokonała cudu przemiany ludzi i całych narodów. Życie jednak toczy się dalej tak, jakby nic szczególnego się nie wydarzyło. Rzeczywistość Ziemi, ma wciąż odcień dramatyzmu, który oglądamy i doświadczamy: nienawiść, podziały, strach, podejrzliwość, uprzedzenia. Ale dla tych, którzy Boże Narodzenie przeżywają w duchu wiary autentyczna przemiana dokonuje się wewnątrz. Zmienia się spojrzenie na życie, zmienia się sposób bycia i – dzięki łasce – odczuwamy radość z tego życia.

Czy więc nie wkrada się w nasze przeżywanie tajemnicy narodzin Jezusa Chrystusa rutyna i przyzwyczajenie? Może myślimy o świętach jako o sentymentalnej opowieść z dzieciństwa, z pięknymi zwyczajami i tradycjami? Święta przyjścia Pana Jezusa na ziemię to przede wszystkim celebracja Jego obecność wśród nas. To odkrywanie „skarbu” jego miłości w sobie i w sercach innych ludzi. Przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia to uwielbienie Słowa Wcielonego, Emanuela, Boga wśród nas. Jego obecność napełnia radością i nadzieją serca tych, którzy szczerze szukają Boga.

Zachęcam do modlitwy o pokój we wszystkich ludzkich sercach, w naszej Ojczyźnie, w całym świecie…

 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
piątek, 08 listopada 2013 16:27

10 listopada obchodzimy V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tym roku przeżywamy go pod hasłem „Sprawiedliwość dla Nigerii”.

Dlaczego Nigeria?

Kilka informacji o Nigerii.

  • Pierwsze próby Ewangelizacji Nigerii sięgają XV w. Pierwsza katolicka misja została założona przez misjonarzy francuskich na południu kraju w Lagosie w 1868 roku.
  • Nigeria liczy blisko 160 mln ludności. Chrześcijanie stanowią 45,5% społeczeństwa (katolicy - 13,3% czyli ponad 21 mln), Muzułmanie - 45%.
  • Nigeria posiada 16 seminariów duchownych (ok. 4 tys. alumnów), około 4 tys. katolickich szkół, które są otwarte dla wszystkich, bez względu na religię.
  • Konstytucja Nigerii uznaje wolność religijną, w tym prawo do manifestowania i głoszenia swojej wiary oraz do zmiany wyznania bądź przekonań religijnych; § 10 (1): „Rząd federalny lub stanowy nie uznaje żadnej religii za państwową"
  • Większość chrześcijan zamieszkuje południową część kraju, a na północy przewagę stanowią muzułmanie. W 12 stanach na północy kraju muzułmanie wprowadzili prawo szariatu, obowiązujące cały stan, a w kolejnych 4 stanach tylko częściowo.
  • Muzułmańska sekta Boko Haram od 2010 roku nieprzerwanie dokonuje brutalnych ataków na chrześcijan.
  • Pomimo dużych złóż ropy naftowej Nigeryjczycy w wielu rejonach żyją na granicy biedy, a na terenach wydobywczych, z powodu braku studni głębinowych, 70% ludności jest skazana na picie wody zanieczyszczonej.
  • 80% dochodu z wydobycia ropy naftowej trafia do zaledwie 15% społeczeństwa, gdyż w Nigerii panuje olbrzymi korupcja.
  • 32% społeczeństwa to analfabeci.

 

 

 
Piknik Parafialny
poniedziałek, 03 czerwca 2013 00:00

Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnego uczestnictwa w Pikniku Parafialnym. Świętowanie rozpoczniemy Mszą Świętą o godzinie 14:00. Szczegółowy program imprezy znajduje się na plakacie.

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Triduum Paschalne
sobota, 23 marca 2013 19:09

 

Chrystus jest centrum,

Chrystus jest fundamentalnym punktem odniesienia,

SERCEM Kościoła!

Bez Niego Piotr i Kościół nie istniałby

i nie miałby racji istnienia...

Papież Franciszek

 

 

Czas wielkanocnych zamyśleń nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa,

niech stanie się dla nas sposobnością, by z NIEGO uczynić centrum i fundament swojego życia!

 

 
Światowy Dzień Młodzieży i Dzień Modlitwy za Misjonarzy Męczenników
sobota, 23 marca 2013 19:22

 

 

W Niedzielę Palmową - 24 marca 2013r. - obchodzimy w Kościele po raz dwudziesty pierwszy Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników. Tego dnia wspominamy wszystkich misjonarzy i pracowników duszpasterstwa, który zginęli z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa.


Dzień ten zrodził się w 1993 r. z inicjatywy Młodzieżowego Ruchu Misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech. Jest on upamiętnieniem kolejnej rocznicy śmierci abp. Oscara Romero zamordowanego 24 marca 1980 r. w Salwadorze podczas sprawowania Eucharystii.


W tym roku Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników wypada w Niedzielę Palmową, kiedy to w diecezjach obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży - naszą modlitwą obejmijmy "młodych" prosząc dla nich o męstwo w wyznawaniu swej wiary na wzór Wiernych do końca.

 
Dzień seniora 2012
sobota, 03 listopada 2012 15:31

W niedzielę 14 października mogliśmy wziąć udział w zorganizowanym po raz kolejny przez P.O. Akcji Katolickiej "Dniu Seniora". Organizatorom oraz licznie przybyłym szanownym Seniorom składamy serdeczne podziękowanie.

Zapraszamy do galerii.

 
Diecezja Tarnowska Opoka